KURUMLAR VERGİSİ 2022 YILI BEYANI VE NİSAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ HK 2023_19

S2319- KURUMLAR VERGİSİ BEYANI VE NİSAN AYI YÜKÜMLÜLÜKLERİ HK 2023_19