S1947- 2019 SONU İTİBARİ İLE YAPILACAK SON KONTROLLER 2019_47